← Επιστροφή στο Κέντρο απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ biobebe® e-shop

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H CANA A.E. δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Ο ιστότοπος biobebe.gr είναι απλός και φιλικός στη χρήση του, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε χρήστη, είναι σημαντικό ο ίδιος ο χρήστης, ο πελάτης της CANA A.E., να καταλάβει ότι πρέπει να παρέχει στην CANA A.E., μέσω του biobebe® e-shop, συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την CANA A.E.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ταυτόχρονα και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είναι ενιαίο και αναπόσπαστο κείμενο με τους Όρους χρήσης του biobebe® e-shop.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον ιστότοπο biobebe.gr του biobebe® e-shop, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την CANA A.E. και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος ιστότοπου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου-Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι ίδιοι οι χρήστες παρέχουν οικειοθελώς κατά τη διάρκεια των παραγγελιών τους στο biobebe® e-shop.

Το biobebe® e-shop διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί, ανανεώνει και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ενώ οι εκάστοτε τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στην παρούσα ενότητα του ιστότοπου biobebe.gr, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 1 (Εισαγωγή) των ενιαίων και αναπόσπαστων με την παρούσα Όρων χρήσης.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το biobebe® e-shop ακολουθεί με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου-Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών από το biobebe® e-shop γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον κάθε χρήστη και τα οποία ο ίδιος ο χρήστης έχει δώσει οικειοθελώς, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των επιδιωκόμενων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 

Ο κάθε χρήστης μπορεί καταρχήν να περιηγηθεί στο biobebe® e-shop, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Το biobebe® e-shop θα ζητήσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνον στην περίπτωση που επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του και/ή να στείλουν e-mail στο biobebe® e-shop.

Για να μπορέσουν οι χρήστες να κάνουν μια παραγγελία, το biobebe® e-shop θα τους ζητήσει τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα παραγγελθέντα προϊόντα, γ) τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής τους, δ) τον αριθμό τηλεφώνου τους, ε) την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) και στ) τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.

Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν από τους χρήστες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σε σχέση με την αποστολή-παράδοση των παραγγελθέντων από αυτούς προϊόντων.

Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, οι χρήστες αποδέχονται ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους κοινοποιήσεις προς αυτούς, θα γίνονται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Στο biobebe® e-shop, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν η αγορά του θα γίνει με απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο.

Τιμολόγιο εκδίδεται προς εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον έχουν συμπληρώσει στη φόρμα παραγγελίας και παράσχει επιπλέον των ανωτέρω τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα: α) επωνυμία εταιρείας, β) αντικείμενο δραστηριότητας, γ) Α.Φ.Μ. και δ) αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το biobebe® e-shop είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι οι χρήστες έχουν καταχωρήσει οικειοθελώς, για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών–πληροφοριών.

 

O χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων/δεδομένων που έχει γνωστοποιήσει στο biobebe® e-shop, μέσω του σχετικού λογαριασμού του, τον οποίο τηρεί για να συνδέεται στο biobebe® e-shop όταν επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία παραγγελία. Παρακαλούνται οι χρήστες να λάβουν υπόψη ότι το biobebe® e-shop θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα, όμως, η προστασία του κωδικού πρόσβασης του κάθε χρήστη στον ιστότοπό του, είναι ευθύνη του κάθε χρήστη.

 

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από το biobebe® e-shop, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του από οποιοδήποτε web browser, εφαρμογή ή συσκευή χρησιμοποιούν αυτό, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους χρήστες οικειοθελώς, για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. για την παροχή υπηρεσιών, που επιλέγουν οι χρήστες μέσω του biobebe® e-shop (π.χ. αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ),

β. για την παροχή πληροφοριών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών,

γ. για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών,

δ. για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του biobebe® e-shop και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν,

ε. για την ενημέρωση των χρηστών για τα νέα προϊόντα του biobebe® e-shop,

στ. για την ενημέρωση των χρηστών για προσφορές του biobebe® e-shop, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών,

ζ. για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του biobebe® e-shop από απόσταση, και

η. για έρευνα αγοράς και σχετική επικοινωνία με τους χρήστες.

 

Η CANA Α.Ε. δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες του biobebe® e-shop για άλλους σκοπούς, πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους. Σε περίπτωση που η CANA Α.Ε. αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, η CANA Α.Ε. θα παράσχει στους χρήστες κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, ζητώντας την ρητή συγκατάθεσή τους.

 

Οι χρήστες του biobebe® e-shop υπόκεινται σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε τέτοιες αποφάσεις και στην ανάλογη επεξεργασία των δεδομένων, και μπορούν να ζητήσουν τούτο επικοινωνώντας σχετικά με την CANA Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biobebe.gr .

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει από το biobebe® e-shop καμία άλλη επικοινωνία εκτός της/των σχετικής/ών με παραγγελία που έχει πραγματοποιήσει, μπορεί να ζητήσει τούτο από την CANA A.E., αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biobebe.gr.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για την οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει παράσχει μέσω της εγγραφής του στο biobebe® e-shop, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bio-bebe.gr, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών είναι η εταιρεία CANA Α.Ε., Λεωφόρος Ηρακλείου αρ. 446, 141 22 Ν. Ηράκλειο, τηλ. 210 2883300, φαξ 210 2883202, e-mail info@cana.gr.

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει ορισθεί νόμιμα από την CANA Α.Ε., ο Ρόζος Παντελής, Λεωφόρος Ηρακλείου αρ. 446, 141 22 Ν. Ηράκλειο, τηλ. 210 2883300 , φαξ , e-mail p.rozos@cana.gr

Επιπλέον, αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Λ. Αλεξάνδρας αρ. 63, 11474 Αθήνα, τηλ. 6946123456, e-mail dkalogeropoulos@jetdrops.com, η οποία έχει νόμιμα ορισθεί ως ο Εκτελών την Επεξεργασία των δεδομένων και δεσμεύεται επίσης από τις οικείες διατάξεις.

 

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο +30 210 6475600, fax +30 210 6475628, ιστότοπος: www.dpa.gr).

 

  1. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή των ως άνω αναφερθέντων προσωπικών στοιχείων/δεδομένων, για την εκτέλεση ή κράτηση μιας παραγγελίας.

Η εκ μέρους των χρηστών προσκόμιση των προσωπικών τους δεδομένων, σημαίνει ότι οι ίδιοι δίνουν την συγκατάθεση τους ώστε τα δεδομένα τους αυτά να επεξεργάζονται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους του biobebe® e-shop, αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το biobebe® e-shop απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές του παρόντος ιστότοπου να παρέχουν στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου-Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επίσης, στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του biobebe® e-shop, ορισμένα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των χρηστών κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου οι τελευταίες να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό του biobebe® e-shop. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργαζόμενης εταιρείας είναι η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται το biobebe® e-shop, προκειμένου να παραδίδει το πακέτο των παραγγελιών στους χρήστες.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση κατά την οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους συνεργάτες του biobebe® e-shop, δεν εξουσιοδοτείται ο συνεργάτης τρίτος να διατηρεί, αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον τρίτο να παρέχει στο biobebe® e-shop.

Σε καμία άλλη περίπτωση, το biobebe® e-shop δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των χρηστών του, χωρίς την προηγούμενη δική τους ρητή συγκατάθεση.

Το biobebe® e-shop με κανέναν άλλο τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύονται οι χρήστες-πελάτες του.

Εξαιρετικά, μπορεί να κοινοποιηθούν προσωπικά στοιχεία/δεδομένα χρηστών, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

  1. COOKIES

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι στο διαδίκτυο, έτσι και το bio-bebe® e-shop χρησιμοποιεί «cookies», έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη λειτουργικές υπηρεσίες κάθε φορά που ο τελευταίος περιηγείται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό κατάστημα biobebe® e-shop. Τα «cookies» είναι αλφαριθμητικά αρχεία (text), που διαβιβάζονται στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής πλοήγησης του χρήστη, μέσω του διαδικτύου.

Δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές του χρήστη, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά την έξοδό του χρήστη από τη σελίδα του biobebe® e-shop.

Τα «cookies» που αποθηκεύονται στη συσκευή πλοήγησης του χρήστη είναι τα παρακάτω:

  • Session cookies • Process cookies • Preferences cookies
  • Addthis cookie • Google Adwords • Google Analytics

Στις ρυθμίσεις του browser τους, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εμποδίσουν την εγκατάσταση νέων «cookies» ή να τους ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο «cookie» πρόκειται να εγκατασταθεί.

Παρ’ όλα αυτά, πριν επιλέξετε να εμποδίζουν την εγκατάσταση των «cookies» κατά τα ανωτέρω, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα «cookies» είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο ιστότοπος του biobebe® e-shop και να εξασφαλισθεί για τους χρήστες μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης.

 

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το biobebe® e-shop αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών και, για το λόγο αυτό, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλισή τους.

Το biobebe® e-shop προστατεύει τα μέλη του από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης SSL-256 bit. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών στοιχείων/δεδομένων- από και προς το biobebe® e-shop.

Η εκτέλεση των πληρωμών με χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα πραγματοποιείται απευθείας στον ιστότοπο της συνεργαζόμενης Τράπεζας, οπότε τα στοιχεία των καρτών των χρηστών καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της οικείας τράπεζας και όχι στο biobebe® e-shop.

Το biobebe® e-shop εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, ήτοι ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το biobebe® e-shop δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη, σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων τα οποία ο χρήστης έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την εφαρμογή ή ιστοσελίδα του τρίτου, μέσω του biobebe® e-shop.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), οι χρήστες έχουν τα εξής δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:

α. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα των χρηστών να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του biobebe® e-shop και να αποκτούν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,

β. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα των χρηστών να ζητήσουνι τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του biobebe® e-shop,

γ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή δικαίωμα των χρηστών να ζητήσουν να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του biobebe® e-shop, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πάλι εφόσον συντρέχουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

ε. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα των χρηστών να ζητήσουν από το biobebe® e-shop την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, στον οργανισμό που θα του υποδείξουν, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

στ. Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του biobebe® e-shop.

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το biobebe® e-shop θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις (π.χ. εγγυήσεις προϊόντων παραπάνω από πέντε έτη).

Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του biobebe® e-shop, ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη θα καθορίζεται σύμφωνα με την οικεία φορολογική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, και θα είναι τουλάχιστον τα έξι (6) έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης.

Σε περίπτωση απλής επίσκεψης/πλοήγησης του χρήστη, τα δεδομένα του που έχουν παρασχεθεί μέσω των χρησιμοποιούμενων εργαλείων «cookies» και διατηρούνται από το biobebe® e-shop, θα διαγράφονται μετά από αίτημα του χρήστη προς το υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση εγγραφής του χρήστη στο biobebe® e-shop αλλά μη πραγματοποίησης παραγγελίας, τα οικειοθελώς παρασχεθέντα δεδομένα του θα διατηρούνται από το biobebe® e-shop για τους ως άνω σκοπούς και θα διαγράφονται μετά από αίτημα του χρήστη προς το υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το biobebe® e-shop θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου-Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως κάθε φορά ισχύει, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην κατοχή του.

 

  1. ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το biobebe® e-shop έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την οικεία ελληνική νομοθεσία και προορίζεται για χρήση εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και οι ενιαίοι και αναπόσπαστοι με αυτή Όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και από το εφαρμοζόμενο ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση του biobebe® e-shop, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και κατά περίπτωση ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.